Sponsor olmak için buradan iletişime geçiniz.
9/21/2014
Yorum Yok
Genel
Yunus Emre

Lider 11.Sınıf Edebiyat Sayfa 5 Cevapları 2014-2015

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT 5.SAYFA CEVAPLARI
Anlama ve Yorumlama

1. Yükselme Döneminin sonuna (XVII. yüzyılın ikinci yarısı) kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlün kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini 10. sınıf

Yorum Yok
Genel
Yunus Emre

Lider Yayınları 11.Sınıf Edebiyat Cevapları Sayfa 4

Lider Yayınları 11.Sınıf Edebiyat Cevapları Sayfa 4
LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI - Sayfa 4

1. Okuduğunuz metninden yola çıkarak III. Selim Dönemindeki egemen anlayışın ne olduğunu gerekçesiyle birlikte açıklayınız.
III. Selim Devrinde, ancak Avrupalılar tarzında bir ordu ve idarenin kurulması ile yaşayabileceğimiz fikri hakimdi.

2. III. Selim Döneminde, Batı’nın bilim ve tekniğini öğretmek için neler yapılmıştır? Bu yönde bir öğretimin temel amacı nedir? Söyleyiniz.

Batı ilim ve fennini öğretmek için mektepler açılmış, yurt dışına eğitim için öğrenciler gönderilmiştir.Bu yönde bir eğitimin temel amacı Batı'yı daha yakından tanıyabilmek ve Batı'nın ilim ve tekniğini öğrenmektir.

3. Batılı yaşama ve düşünme biçiminin Osmanlı toplumunu hangi unsurlarla etkilediğini tablo üzerinde gösteriniz. 
  • Babıali kalemleri (daireleri) 
  • “Kübera Konakları” 
  • Ucuz ve bol Avrupa ürünleri 
4. III.Selim Döneminde başlayıp Tanzimatın ilanından sonra yoğunlaşan adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlardaki değişikliklerin belirgin özelliklerinin neler olduğunu söyleyiniz.
---

5. Yüksek yönetici zümresi ile halk arasında mesafe oluşmasının sebepleri nelerdir? Bu sebepler zamanla hangi sonuçlara neden olmuştur?

Musikide, mimarlıkta ve öbür sanat kollarında; yaşama, görgü, nezaket kurallarında; üst tabaka zengin kadın ve erkeklerin giyim kuşamlarında hatta tavır ve davranışlarında yapma bir “Frenklik” modası alıp yürümüştü. Bütün pazarlarımızda ucuz ve bol Avrupa mamülleri satılıyor, bu ise küçük el tezgâhlarına dayanan Türk sanayini çökertiyordu. Eski zanaat kollarının ve dolayısıyla esnaf loncalarının düzeni ortadan kalkıyor, işsizlik ve huzursuzluk başlıyordu. Saray ve konaklar çevresinde bir de lüks ve sefahat düşkünlüğü artmıştı. Debdebeli saraylar yaptırılıyor, haremlerin masrafları çoğalıyor, devletimiz borçlanıyordu.Avrupa mallarının ve o hayatın büyüsüne tutulan yüksek memur zümre ile halk arasına da gittikçe daha büyük mesafeler giriyordu.

Yorum Yok
Genel
Yunus Emre

11.Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Sayfa 10 Cevapları


1. “Sınıflandırma” kavramından ne anladığınızı söyleyiniz.

Araştırılacak konuyu daha kolay incelemek için birimleri benzer ve farklı özeliklerine göre gruplandırmaya sınıflandırma denir 

2. Edebî metinlerin varlık nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak belirtiniz.

Edebi metinler insanların duygularını daha estetik bir şekilde ifade etmesi için vardır.

3. “Kurmaca” ve “gerçeklik” kavramlarının edebî metinler açısından ne gibi anlamlar taşıdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.

Edebi metinler kurmacadır. Edebi metinler, yazar veya şairin dünyasından gerçekliğe açılan bir penceredir. Gerçeklik ise edebi metinlerin ancak kaynağı olabilir.
    
4. Öğretici ve sanatsal metinlerin sınıflandırılması ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
  • Metinler yazılış amaçlarına 
  • İfade şekillerine göre
  • Gerçeklikle ilişkilerine
  • Kullanılan dilin ilevine
  • Kullanım anlatım türüne göre sınıflandırılır.
                Sınıflandırma ile alakalı tablomuz.

5. Dilin bilim, sanat ve edebiyat alanları ile günlük hayattaki işlevlerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Dil, bilimde ciddi yalın ve açık bir şekilde kullanılır. Anlaşılmaz, farklı anlamlara gelebilecek, soyut ifadeler kullanılmaz.

Sanat ve edebiyatta kullanılan dil ise bilimde kullanılan dilin tam tersidir. Sanat ürünlerinde dil,  süslü, farklı anlamları çağrıştıran anlam kapalılıkları içeren bir şekilde kullanılır. Sübjektif ifadeleri içermesi sebebi ile kişiden kişiye değişen bir dil de vardır

Günlük hayattaki dil ise insanların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi sebebi ile kullanılır. Diğerlerine oranla kelime hazinesi daha dardır ve daha somuttur.
Etiketler : 11.sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım yeni kitap cevapları, 11.sınıf yıldırım yayınları dil ve anlatım yeni kitap cevapları sayfa 10

9/20/2014
Yorum Yok
Genel
Yunus Emre

TURKSAT 4A Güncel Kanal Listesi Eylül 2014

TURKSAT 4A Güncel Kanal Listesi Eylül 2014
Turksat 4A Frekans Ayarları
Frekans: 11844 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 2222
Fec :3/4


Dosyadaki kanal sıralaması;
1- TRT HD
2- TRT 1 HD
3- TRT HABER HD
4- A HABER HD
5- A SPOR HD

9/18/2014
Yorum Yok
Genel
Yunus Emre

2014/2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 18 Cevapları

2014 2015 9. Sınıf Ekoyay Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 18 cevapları:

Değerlendirme

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

• Aklın kılavuzluğunda insanlığa faydalı olmayı

Yorum Yok
Oyunlar
Yunus Emre

Minecraft Team Extreme 1.8 Full İndir

Minecraft Team Extreme 1.8 Full İndir
Minecraft Team Extreme 1.8 Full İndir 
Minecraft
çok büyük oranda strateji içeren bir oyundur. Aklınızdaki bir evi, dünyayı gerçekleştirmek istediğinizde veya kendinize ait bir karakter oluşturduğunuzda gerçekKaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! | Altyapı: Blogger | Tema:

idm seri numarası - facebook abone arttırma hilesi - facebook durum beğendirme hilesi 2014 - dr.driving altın ve para hilesi indir - minecraft indir

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Cevapları - 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Nova Yayınları Sayfa 21
Friv